به مهد تکتم خوش آمدید!

مهد تکتم با کلاس های آموزشی متنوع و امکانات تفریحی پذیرای کودکان شماست.

پذیرش کودکان از ساعت 7 صبح تا 21 شب

گروه سنی از شیرخوار تا پیش دبستانی

                                                           امکانات و کلاس های مهد تکتم

 
 
 
 
 

ما مراقب عزیزان شما هستیم.

twittergallerycontact