شرایط و ضوبط استفاده

قانون 1

ثبت سفارش چاپ برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد

قانون 2

مسئولیت سوء استفاده از سفارشات چاپی ، طراحی های انجام شده و آرم و لوگو های موجود در سایت به عهده شخص سفارش دهنده می باشد  و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد

قانون 3

سفارشات چاپی باید بطور واضح و مشخص ثبت شود و هرگونه غلط املایی یا اشتباه در سفارش بر عهده سفارش دهنده می باشد و ضرر و زیان آن متوجه شخص سفارش دهنده است

قانون 4

هرگونه کپی برداری و الگو گیری از مطالب سایت منوط به اخذ مجوز از گروه چاپ نگین می باشد